Bursitt

24.10.2022Versjon 1.1

Innledning 

Bursitter kan være både inflammatoriske og infiserte. Diagnosen avgjøres av anamnese (traume, mekanisk belastning, forløp, ledsagende symptomer etc.), klinisk presentasjon og supplerende undersøkelser. De fleste bursitter er ikke infiserte. Vanlige steder er prepatellart og over olecranon. På HUS er bursitter f.o.m. albuen og distalt Plastikkirurgisk avdeling sitt ansvar. Infiserte bursitter forøvrig sogner under ortopediske infeksjoner. Rene inflammatoriske bursitter kan vanligvis avklares poliklinisk eller i UMO.

Klinikk 

Rød og hoven i området over bursa. Ofte uttalt omkringliggende flegmone. Av og til er pasienten infeksjonspåvirket med feber og i sjeldne tilfeller sepsis.

Diagnostikk 

Infeksjonsparametere (Hvite m/diff, CRP).

Sikre gode prøver (punksjon) før oppstart av antibiotika. Ultralydveiledet eller direkte. Aspirasjon gjøres med grove nåler. Tappingen er både diagnostisk og terapautisk (tapp bursaen fullstendig!). Ved kirurgisk debridement ta vevsprøver.

UL ved tvil om bursitt eller artritt.

Behandling  

Moderat alvorlige bursitter: Punksjon og tømming med påfølgende kompresjon. Når vanskelig tilgjengelig bursa tappe UL-veiledet. Beskriv tappet væske og send til bakteriologisk dyrkning. Start empirisk behandling med Kloksacillin til bakteriesvar foreligger. Bursaer som ikke kan komprimeres bør få et dren innlagt UL-veiledet.

 

Alvorlige bursitter: Drenere kirurgisk. En kan avhengig av alvorlighetsgrad lukke over et vacumdren eller la såret ligge åpent for gjentatte revisjoner.

Noen ganger, hos pas med complianceutfordringer, kan man drenere ved et «båtsnitt» over bursaen og la den gro fra bunn. Da får man trygg infeksjonskontroll, men ofte langtrukken og plagsom tilheling.

 

Behandle med målrettet antibiotika i 3 uker. Hele forløpet kan behandles peroralt ved kjent mikrobe og god infeksjons- og dødromskontroll.

 

Antibiotikaveileder Bursitter

Etterbehandling 

Følg opp bakteriesvar. La evt. dren ligge i 3-7 dager avhengig av grad av infeksjonskontroll.

Kontroll 

Kontroller etter seponering av antibiotika at infeksjon ikke blusser opp.

Komplikasjoner 

Mekanisk plagsomt arr eller fistler ved åpen behandling kan utløse senere bursektomi.

Prognose  

God. Frisk etter 1-4 uker.