Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Brucella species antistoffpåvisning

  Sendeprøve: ja
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon 

- Mistanke om brucellose (Middelhavsfeber, Malta feber)

- Mistanke om eksponering for Brucella spp.

Serumprøve (akutt fase) bør tas så raskt som mulig. Rekonvalesentprøve tas etter 2-3 uker, evt. også senere (inkubasjonstiden kan være lang).

Prøvemateriale 

Serum

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning av spesifikt IgA, IgM og IgG.

Utførende laboratorium 

Serum videresendes fra vårt laboratorium til nasjonalt referanselaboratorium på Folkehelseinstituttet.

Svartid 

Se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Tolkning 

IgM eller IgG serokonvertering, signifikant antistofføkning i serumpar eller eventuelt enkeltstående forhøyet antistoff er suggestivt for aktiv sykdom.

Funn av kun IgG er mest forenlig med tidligere gjennomgått infeksjon.

Merknader 

Ved mistanke om brucellose dette oppgis på laboratoriets rekvisisjon! Dette for å redusere smitterisiko for laboratoriets personale og for å sørge for adekvat håndtering av prøven.

Funn av Brucella antistoff (IgM eller IgG serokonvertering, signifikant antistofføkning i serumpar eller enkeltstående forhøyet antistoff) er nominativt meldingspliktig til MSIS.

Mistanke om næringsmiddelbårent utbrudd med Brucella er varslingspliktig til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.