Kjevekirurgiske inngrep

21.10.2022Versjon 1.2

Generelt 

Værforberedt på vanskelig luftvei

Standard er nasal intubasjon (se Nasal intubasjon) og Total intravenøs anestesi (TIVA). Laryngoskoper før intubasjon for å få oversikt over glottis. Ikke gå videre med nasal intubasjon hvis ikke glottis er synlig. Intuber oralt og bytt til nasal tube etterpå. Skal kjeven låses, har kirurgen ansvar for å fjerne svelgtampong før dette gjøres.

Gi betametason etter ordinasjon fra kirurg etter innledning og før operasjonsstart.

 

Antibiotika-profylakse

Forordnes av operatør. Standard til voksne er penicillin 1,2 g iv. Ved penicillinallergi gis klindamycin 15 mg/kg til barn og 300 mg iv. til voksne.

 

Preop.

Oksymetazolinhydroklorid nesedråper. Kirurgen setter vanligvis LA: 5 – 10 mL lidokain 20 mg/mL med 12,5 µg adrenalin/mL.

Kjevelås 

Postoperativ kjevefiksasjon kan være aktuelt ved kjevebrudd og enkelte osteotomier. Vanligvis legges 2 ståltråder mellom kjevene i hver hjørnetannsregion. Det skal alltid følge ståltrådsaks med pas. som har kjevelås for at en skal kunne klippe opp låsen i en ev. nødssituasjon.

 

Legg ned nasogastrisk sonde etter anestesiinnledning. Pas. skal ha kvalmeprofylakse med ondansetron.

 

Ekstubasjon av pas. med kjevelås

Kjevekirurg og anestesilege skal være tilstede inntil pas. er ekstubert. Tøm magen og sug tørt i svelget via begge munnviker. Ikke sug gjennom nesen. Før ekstubasjon skal pas. være våken, godt smertelindret og kooperativ. Gi morfin 5 – 10 mg iv. ca. 10 min før remifentanil stoppes. Nasogastrisk sonde fjernes så fort pas. ikke lenger er kvalm. Klipp opp kjevelåsen ved kraftige/vedvarende brekninger postoperativt.

 

Det skal utvises forsiktighet med dosering av opiater postoperativt.

Ansiktsfrakturer 

Vær ekstra oppmerksom på faren for vanskelig maskeventilasjon og intubasjon! Nøye pre-operativ vurdering av ansiktsskaden og ev. tilleggsskader, spesielt i cervikalcolumna, er obligatorisk.

 

Nasalintubasjon kan gi kraftig blødning ved maksillærfrakturer. Blind nasal intubasjon er kontraindisert ved Lefort type II og III. I samråd med ØNH-lege vurderes enten fiberoptisk intubasjon eller trakeotomi før operasjonsstart.

 

Ansiktsfrakturer kan være ledsaget av kjevesperre. Som regel vil den løsne etter anestesiinnledning. Unntakene er enkelte typer mandibula- (condyl) og zygo-maticusfrakturer. Kfr. med kirurg. Ved tvil vurderes våkenintubasjon.

 

Luftveien skal alltid sikres med initial oral intubasjon hvis det er behov for snøggtubing eller ved forventede intubasjonsproblemer. Senere kan pasienten intuberes nasalt under kontrollerte forhold.

 

Er man i tvil om pas. kan holde fri luftvei postoperativt, bør tuben beholdes inntil pas. er våken og kooperativ. Alternativt kan man overveie å anlegge

trakeostomi.

 

Ved usikker maskeventilasjon og/eller intubasjonsforhold bør våken tracheotomi vurderes i samråd med ØNH-kirurg.