Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Toxoplasma gondii DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Grete Birkeland Kro, Regien BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Toxoplasma gondii.

  • Mistenkt eller bekreftet toxoplasmainfeksjon hos gravide
  • Intrauterin fosterdød og mistanke om toxoplasmainfeksjon
  • Mistenkt medfødt toxoplasmainfeksjon hos nyfødt barn
  • Mistenkt toxoplasmainfeksjon hos immunsupprimerte
  • Mistenkt okulær toxoplasmose

 

Hos immunfriske voksne utføres antistoffanalyse i serum eller plasma.

Prøvemateriale 

Materiale

Prøvebeholder Minste volum

Navlestrengsblod

EDTA fullblod (rør uten gel) 0,5 ml
Spinalvæske steril prøvebeholder 0,5 ml
Fostervann steril prøvebeholder 5-10 ml
Placentabit

steril prøvebeholder

Biopsier, autopsier

steril prøvebeholder

Indre øye

steril prøvebeholder

BAL steril prøvebeholder
EDTA-fullblod EDTA fullblod (rør uten gel) 0,5 ml

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Se lenke for det enkelte prøvemateriale over.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Toxoplasma gondii DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Inkonklusiv.

Svartid 

1 - 4 virkedager.

Tolkning 

Der Toxoplasma gondii DNA blir påvist, blir funnet vurdert av lege.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.