Analyser

Trichomonas vaginalis DNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Trichomonas vaginalis-infeksjon.

 

Primærdiagnostikk er påvisning av Trichomonas vaginalis ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Trichomonas vaginalis DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist. 

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Påvisning av Trichomonas vaginalis kan vanligvis gjøres raskt og enkelt ved direkte mikroskopi av saltvannspreparat på legekontoret. Mikroskopi har god spesifisitet, men lavere sensitivitet enn PCR.  

I sjeldne tilfeller av behandlingsrefraktær trikomonasinfeksjon kan dyrkning være indisert.