Hypotermi

22.07.2022Versjon 1.3Forfatter: Helge Asbjørnsen, Thomas Geisner

Definisjon 

Kjernetemperatur under 35 grader.

ECMO 

Når det meldes om en pasient med mistenkt hypotermi eller allerede målt temperatur under 32 grader skal man umiddelbart tilkalle traumebakvakt og thoraxkirurgisk forvakt (970521 eller 93230429) for vurdering av om pasienten skal legges på ECMO. Thoraxkirurgisk forvakt tilkaller sin bakvakt og thoraxanestesiolog. Det kan ta tid å etablere ECMO-teamet, så det er viktig at thoraxkirurgisk forvakt kontaktes så tidlig som mulig, slik at ECMO-teamet får tid til å gjøre seg klare før pasienten ankommer. Er temperaturen under 28 grader og pasienten har blodgassverdier som er forenlig med liv, er hovedregelen at pasienten legges på ECMO.

 

Se også følgende prosedyrer:

 

Traumepasient med hjertestans som utløser alarmering av mer enn ett av følgende team: Traumeteam, Stansteam, ECMO-team

 

Faglig-retningslinje-for-håndtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf

Mottak 

Ved hypotermi og hjertestans er det viktig å jobbe parallelt med to hovedoppgaver samtidig:

 

  1. Tidlig diagnostikk av livstruende blødning eller hodeskade (Traumeteamet)
  2. Kanylering for etablering av ECMO (ECMO-teamet)

 

Begge oppgavene må løses samtidig, men utførelsen av den ene oppgaven kan utilsiktet føre til forsinkelse i gjennomføring av den andre. Det er er derfor viktig at man bruker den tiden man har før pasienten ankommer til å diskutere seg fram til en plan for traumemottak med samtidig kanylering.

 

Husk å ta stilling til hvor traumemottaket skal skje. Pasientene ankommer som oftest med helikopter, og transportveien er kortere fra helipaden til thoraxkirurgisk operasjonsstue (TKS) i 2. etasje enn til traumestuen i Akuttmottak. På grunn av kortere transportvei og lettere tilgang til utstyr , vil det i mange tilfeller derfor være mer hensiktsmessig at traumemottak med samtidig kanylering gjøres ved TKS enn på traumestuen i Akuttmottak.

 

Se Traumemottak annet sted enn på traumestuen

 

Kanylering for ECMO vil alltid måtte prioriteres foran CT, også CT caput. Pasienten tas til CT etter at ECMO-kretsen er etablert. Klinisk mistanke om pågående blødning er ikke kontraindikasjon for anleggelse av ECMO.

< 28 grader: (alvorlig hypotermi)  

Pasienten vil være bevisstløs, men puster. Pusten kan være veldig langsom, så man må bruke et helt minutt for å vurdere om pasienten puster eller ikke. Alle funn på sirkulasjonssvikt og bevisstløshet kan forklares ut fra temperaturen alene. Det er stor risiko for hjertestans, pasienten må behandles varsomt, da selv små endringer i leie kan utløse ventrikkelflimmer. Får pasienten hjertestans på denne temperaturen er hjernen godt beskyttet, og det er veldig liten sannsynlighet for å få hjertet i gang igjen før pasienten er varmet opp på ECMO. Medikamenter må gis i redusert dose.

28-32 grader: (moderat hypotermi)  

Pasienten vil mest sannsynlig ha redusert bevissthet og skjelver ikke lenger. Den lave temperaturen kan være eneste årsak til at pasienten er påvirket sirkulatorisk eller har redusert bevissthet (GCS). Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om påvirket sirkulasjon og/eller redusert bevissthet skyldes traume eller hypotermi - husk at det kan skyldes begge deler!

32-35 grader: (mild hypotermi) 

Pasienten vil være våken og skjelve, og sirkulasjonen er bevart. Det vil si at hos pasienter over 32 grader med redusert bevissthet eller påvirket sirkulasjon, må man tenke på andre traumerelaterte skader som årsak.

Prehospital håndtering 

Faglig-retningslinje-for-ha?ndtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf

 

Lommeskjema_aksidentell_hypotermi.pdf