Generelt om brannskader

12.02.2020Versjon 1.0

En brannskade innebærer en termisk, kjemisk eller elektrisk skade av hud (eventuelt også dypere strukturer). I det skadete område vil det være øket kapillær permeabilitet og helt initialt også et økt transkapillært filtrasjonstrykk (pga et negativt trykk ("sug"" interstitiet). Væske og plasmaproteiner lekker ut i interstitiet, og gir raskt innsettende ødem.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk