Zikafeber

26.03.2024Versjon 1.19Forfatter: Anne Maagaard, Torgun Wæhre og Dagny Haug Dorenberg

Bakgrunn 

Infeksjon med Zikavirus. Hovedsakelig myggoverført. Mor-til-barn smitte forekommer (fostermisdannelser/mikrokefali). Det er også rapportert smitte ved seksuell kontakt, samt blodsmitte. Relativt ukjent frem til 2007, etter dette rask spredning fra Sør-Øst Asia til Stillehavsområdet og Sør- og Mellom- Amerika.

Klinikk 

Inkubasjonstid 3-12 dager. Lignende symptomer som ved dengue- og chikungunyafeber:

  • Feber
  • Utslett
  • Muskel og leddsmerter
  • Slapphet
  • Ikke-purulent konjunktivitt (mere uttalt ved Zikavirus infeksjon enn ved dengue- og Chikungunyafeber)

Diagnostikk 

Zika virus RNA PCR kan utføres i serum eller EDTA-plasma ved utredning av akutt sykdom (3-5 dager etter symptomdebut). PCR kan også undersøkes i navlestrengsblod, fostervann, placenta/fosterhinne/vevsbiopsi, spinalvæske og sæd. Utføres ved MIKA. Ved klinisk dårlig pasient og behov for rask avklaring kan man sende EDTA fullblod til multiplex PCR (Global Fever Panel), men først etter konferering med vakthavende virolog eller mikrobiolog (MIKA, Ullevål)

 

Serologi: Zikavirus IgM / IgG ved ELISA eller ved en immunfluorescens (IF) undersøkelse (minimum 5-10 ml serumprøve). IgM-påvisning er mulig fra 1 til 2 uker etter symptomdebut. Kan være forsinket eller fraværende, avhengig av om pasienten tidligere har hatt infeksjon med et annet flavivirus (for eksempel denguevirus). IgG antistoffer kan påvises et par uker etter siste eksponering. Ved negativ antistoffer (IgM og IgG) fire uker etter siste eksponering, er zikavirus- smitte mindre sannsynlig.

Gravide 

Infeksjon med Zikavirus hos gravide er assosiert med mikrokefali hos fosteret. Gravide anbefales derfor ikke å reise til områder hvor det er utbrudd av Zikavirus-infeksjon og kvinner anbefales å vente 8 uker etter hjemkomst med å bli gravide. Hvis det er mannen som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd bør paret vente 6 måneder før graviditet. Menn som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd og har en gravid partner bør bruke kondom under hele svangerskapet for å unngå smitte.

 

Se til enhver tid Folkehelseinstituttets nettsider

Seksuell smitte og blodoverføring 

Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt område. Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en person som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber i løpet av en 6 måneders periode forut for den ubeskyttet seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttet seksuelle kontakt.

Smitteverntiltak i sykehus 

Basale smitteverntiltak. Enerom ikke nødvendig.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.