Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Albuminindeks, SP/P

25.11.2021Versjon 1.3

Bakgrunn 

Spinalvæsken produseres vesentlig i plexus choroideus. Hovedandelen av proteinene i spinalvæsken stammer fra plasma. Alt albumin i spinalvæsken er filtrert fra plasma over blod-hjernebarrieren. Albuminkonsentrasjonen i spinalvæske i stabil fase er dermed avhengig av albuminkonsentrasjonen i plasma og av hvor god (eller intakt) blod-hjernebarrieren er. Andre forhold som endrer spinalvæskesirkulasjon eller -resorpsjon kan også ha innvirkning. Forholdet mellom albuminkonsentrasjonen i spinalvæske (målt i mg/L) og albuminkonsentrasjonen i plasma (målt i g/L) kalles albuminindeks og er altså et uttrykk for hvor intakt blod-hjernebarrieren er.

Indikasjoner 

Vurdere blod-hjernebarrieresvikt.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Se lokale prosedyrer for spinalpunksjon.

 

Prøvetaking

Minst 0,1 mL spinalvæske og minst 0,1 mL serum tatt samme dag. Enkelte laboratorier kan ha andre krav til volum.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe Ratio Ref.
Voksne < 9

Tolkning 

  • Ratio < 9: Intakt barriere
  • Ratio 9-14: Lett barrieresvikt
  • Ratio 14-30: Moderat barrieresvikt
  • Ratio > 30: Alvorlig barrieresvikt

 

Økt albuminindeks gir holdepunkt for blod-hjernebarrieresvikt og albuminindeks korrelerer meget godt med totalproteinkonsentrasjonen i spinalvæske i et pasientmateriale (se figuren under). IgG-indeks korrelerer derimot ikke med totalproteinkonsentrasjonen.

 

Figuren er laget av Olav Klingenberg på grunnlag av data fra Rikshospitalet 2007–2009.