Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

JC virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopat (PML)
  • Mistanke om JC virus ‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

SpinalvæskeEDTA-plasma.

For andre prøvematerialer, se: JC virus DNA

Svar 

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde)