Analyser

Streptokokk gruppe B DNA (Streptococcus agalactiae)

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om bakteriell meningitt, særlig aktuelt hos nyfødte.

Prøvemateriale 

2-3 mL spinalvæske.

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp