ERCP

15.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

Kombinert endoskopisk/radiologisk prosedyre, i hovedsak terapeutisk.

 

Dessuten god endoskopisk undersøkelse av papilla Vateri og området omkring, men vanligvis ikke av resten av øvre gastrointestinaltraktus.

Indikasjoner 

Mistanke om galleveislidelse ut fra klinikk, biokjemiske prøver eller non-invasive us., der ERCP har en terapeutisk indikasjon. Alvorlig, gallesteinsindusert akutt pankreatitt med blokkerende konkrement.

 

Drenasje av galleveier og pancreasgang.

 

Lekkasje fra et av gangsystemene.

 

Dersom diagnostisk ERCP overveies, bør MRCP gjøres først.

Kontraindikasjoner 

Relative: Alvorlig hjerte-/lungesykdom, andre dårlige/gamle pasienter der undersøkelsen ikke vil få terapeutiske konsekvenser.

Forberedelser 

Ved mistanke om akutt kolangitt/akutt pankreatitt og mulighet for steinsykdom: kontakt gastromedisinsk bakvakt.

 

Faste 6 timer før undersøkelsen (nødvendige medisiner og litt vann/saft er OK)

Observasjon 

Terapeutiske inngrep: Observasjon med tanke på blødning/inflammasjon/perforasjon.

 

Evt. antibiotika vurderes og rekvireres av endoskopøren (se medfølgende endoskopibeskrivelse).

 

Kontrollprøver: Hb, bilirubin, amylase, CRP om kvelden og neste morgen. Ved temperaturstigning eller frostanfall: ta blodkulturer, overvei septikemidekning (cefuroksim og metronidazol).

 

Faste i 3 timer, deretter fritt flytende til neste dag.

 

ERCP-kontroll bestemmes individuelt av endoskopøren.

Komplikasjoner 

Pankreatitt, kolangitt, blødning, perforasjon.