Analyser

Haemophilus influenzae DNA

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om bakteriell meningitt.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

H. influenzae DNA påvises ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

 

Som del av Akuttpanel spinalvæske

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund

Svar 

Påvist/Ikke påvist.