Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt C virus RNA (kvalitativ)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
19.06.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager, jmf. lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev .

 

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Utføres alltid sammen med HIV-1/2 RNA (kvalitativ) og Hepatitt B virus DNA (kvalitativ).

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HCV RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

7-14 virkedager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.