Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dientamoeba fragilis DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Intermittent diaré, magesmerter, kvalme, fatigue, eosinofili hos immunsupprimerte pasienter etter negativt resultat for andre tarmpatogene agens.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Fæces (2-3 prøveskjeer) i sterilt glass .

Se Fæcesprøver.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven må oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Dientamoeba fragilis ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Merknader 

  • Klinisk betydning av Dientamoeba fragilis er usikker og fortsatt omdiskutert.
  • Selvlimitterende infeksjon hos immunfriske personer.
  • Ta kontakt med infeksjonmedisiner dersom funnet vurderes som klinisk relevant.