Gravide med overvekt

24.09.2018Versjon 1.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Konsultasjon hos anestesilege før fødsel (ca uke 32) 

 
 1. Obstetrisk informasjon
  • Obstetrisk anamnese, planlagt forløsningsform
  • Tromboseprofylakse eller antikoagulasjon
 2. Grundig anamnese med spesiell vekt på:
  • Utvikling og varighet av overvekt
  • Fysisk funksjonsnivå
  • Komorbiditet
  • Snorking/søvnapné
  • Symptomer på udiagnostisert livsstilsykdom
  • Tidligere anestesierfaring
 3. Undersøkelse
  • Luftveisanatomi
  • Perifere veneforhold
  • Anatomiske forhold med tanke på regionalanestesi
 4. Plan for analgesi/anestesi ved forløsning.
 5. Journalnotat i DIPS. Informasjon til kvinnen.

 

Anestesilege må kontaktes når gravide med BMI > 40 innlegges på observasjonsposten eller fødeavdelingen.

Tromboseprofylakse 

Tromboseprofylakse med Fragmin® seponeres ved tegn på fødselsstart. Obstetriker som iverksetter tromboseprofylakse har ansvar for å informere kvinnen om dette.

Aspirasjonsprofylakse 

Aspirasjonsprofylakse hos alle kvinner med BMI > 40 som er i aktiv fødsel:

 • Ranitidin 300 mg po. x 1
 • Ingen fast føde

Tidlig innleggelse av epiduralkateter 

Tidlig innleggelse av epiduralkateter dersom det ikke er kontraindisert

 • Snarest etter ankomst fødeavdelingen hos kvinner i aktiv fødsel
 • Vurderes kontinuerlig ved planlagt/pågående fødselsinduksjon

På forhånd skal det etableres to venetilganger (min 1,3 mm).

Anestesi til gravide med overvekt 

Spesialist i både anestesi og obstetrikk må være tilstede ved oppstart og gjennomføring av generell anestesi ved BMI > 40 og ved alle former for anestesi ved BMI > 50. Hensynet til fosteret må her komme i andre rekke.