Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Herpes simplex virus (HSV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2024-03-22

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om infeksjon med herpes simplex virus
  • Undersøkelse av herpes simplex virus immunstatus

 

For best mulig diagnostikk, vennligst ta hensyn til følgende punkter:

  • Prøve fra mistenkt infeksjonsfokus, f.eks. Spinalvæske, Vesikkelinnhold eller Sårsekret til Herpes simplex virus 1,2 DNA anbefales. Serologi er lite egnet til diagnostikk av aktuell sykdom.
  • Serologi er ikke egnet for diagnostisering av reaktivering, ettersom IgG-nivåer vanligvis vedvarer gjennom livet etter en infeksjon. Reaktivering kan forekomme med eller uten IgM-respons, og tilstedeværelsen av IgM korrelerer ikke nødvendigvis med kliniske symptomer.
  • Undersøkelse av Herpes simplex virus 1,2 DNA i overflateprøver fra øvre luftveier er ikke indisert, da også friske asymptomatiske personer kan utskille virus.
  • Ved spørsmål om CNS-infeksjon med herpes simplex virus med over 1 ukes varighet bør Herpes simplex virus IgG-Ratio vurderes. Til dette formål behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.

Prøvemateriale 

Serologi:

 

Herpes simplex virus 1,2 DNA (PCR), vennligst benytt Virustranspormedium (UTM):

Analyser 

Serologi:

Direktepåvisning (PCR)

Tolkning 

Merknader 

Herpes simplex-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.