Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Herpes simplex virus (HSV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.01.2023Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om infeksjon med herpes simplex virus
  • Undersøkelse av herpes simplex virus immunstatus

 

For best mulig diagnostikk, vennligst ta hensyn til følgende punkter:

  • Undersøkelse av Herpes simplex virus 1,2 DNA i overflateprøver fra øvre luftveier er ikke indisert, da også friske asymptomatiske personer kan utskille virus.
  • Ved spørsmål om CNS infeksjon med herpes simplex virus med over 1 ukes varighet bør Herpes simplex virus IgG-Ratio vurderes. Til dette formål behøves serum og spinalvæske tatt samme dag. I tillegg må rekvirenten sende serum og spinalvæske for bestemmelse av albumin og total-IgG til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål eller formidle disse resultatene på rekvisisjonen.

Prøvemateriale 

Tolkning 

  • Herpes simplex virus IgG dekker både Herpes simplex type 1 og type 2
  • Reaktivering av herpes simplex-infeksjon gir sjelden IgM-respons
  • Negativ Herpes simplex virus 1,2 DNA i spinalvæskeprøve tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon (vindusfase)

Merknader 

Herpes simplex-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.