Ansatte

01.12.2022Versjon 0.12

Dagtidsansatte 

Overleger

 • Thomas Geisner, leder/thoraxkirurg, 974098
 • Aqeel Asghar Chaudhry, nevrokirurg, 938749
 • Helge Asbjørnsen, anestesilege, 976850
 • Kristina Stølen Ugelvik, gastrokirurg, 974593
 • Marianne Wesnes, overlege fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Målfrid Holen Kristoffersen, ortoped, 935645
 • Natalia Lemutkina, generellkirurg, 938484
 • Peter Christian Altenkirch, ortoped

Sykepleiere

 • Kurt Børslid Andersen, seksjonsleder/regional traumekoordinator, 973338
 • Agnethe Flakke, registrar, 973473
 • Helga Tesdal, traumekoordinator, 973475/74
 • Janecke Engeberg Sjøvold, traumekoordinator, 973474/75
 • Lena Jakobsen, traumekoordinator (fra 1.1.2023)
 • Mari Daviknes Hagerup, registrar, 973473
 • Vigdis Giil-Jensen, traumekoordinator/registrar/NTR-ansvarlig Helse Vest, 973473

Traumeforvakter 975840 

 • Andreas Engen
 • Antje Butter
 • Arthur Golebiowski
 • Bergrós Johannesdottir
 • Hans Henrik Dedichen
 • Matthew Spreadbury
 • Natalja Lemutkina
 • Peter Christian Altenkirch

Traumebakvakter 976334 / 91877419 

 • Aqeel Chaudhry, nevrokirurg
 • Hans Henrik Dedichen, thoraxkirurg
 • Jon Meyer Tvinnereim, gastrokirurg
 • Kjell Øvrebø, gastrokirurg
 • Kristina Ugelvik, gastrokirurg
 • Målfrid Holen Kristoffersen, ortoped
 • Qazaz Mirza, gastrokirurg
 • Thomas Geisner, thoraxkirurg