Anestesirutiner ved ortopedisk kirurgi

20.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Rune Kaldestad

Melderutiner for ø.hj.-pasienter 

På mandag-torsdag i perioden 07.30-20.00 og fredag 07.00-15.00 meldes ø.hj.-pasienter på calling 581- 73572. På øvrige tidspunkt meldes til 581-73861. Alle pasientene skal meldes til anestesilege. Pasienter som er nr 1 på neste dags operasjonsprogram bør tilses av anestesilege.

Preoperative prosedyrer 

Elektive pasienter får normalt premedikasjon med paracetamol og ev. oxycontin. Benzodiazepiner på indikasjon. For kirurgi der en forventer store smerter og det ikke er mulighet for perifere eller sentrale post- operative nerveblokader, suppleres ev. med pregabalin (Lyrica) 150 mg.

 

For ø.hj.-pasienter skal det være startet et smerteregime i akuttmottak som følges frem til operasjonen. Tabletter kan svelges med et halvt glass vann frem til en time før oppstart anestesi.

 

For både elektive og ø.hj.-pasienter gjelder 6 timers faste-tid for mat samt drikke som melk og juice med fruktkjøtt. Klare væsker (vann, saft, vannbasert ernæringdrikk) kan drikkes frem til 2 timer før anestesi. For snus, røyk og tyggegummi gjelder også 2 timer.

 

Pasienter med revmatoid artritt som skal opereres i regional anestesi eller narkose skal preoperativt ha fleksjons-/ekstensjons-bilder av nakke.

Preoperative perifere nerveblokader 

Preoperative perifere nerveblokader settes på postop.-avdeling, i sluse eller på operasjonsstue. De kan også settes i akuttmottak om tilgjengelig assistanse og overvåkningskapasitet. Blokadene settes med pulsoksymetrimonitorering og/eller EKG-monitorering. Minimum 20 minutters observasjonstid på skop etter injeksjon, pasienten kan etter dette ev. ligge på sengepost i påvente av operasjon. Om pasienten kun har vært lett sedert under operasjonen, kan pasienten flyttes direkte til sengepost postoperativt, uten observasjon på postop.-avdeling.

 

Bruk av preoperativ perifer nerveblokade reduserer bruk av opioider postoperativt. Vi unngår også luftveis- komplikasjoner med denne metoden, særlig er dette gunstig for pasienter med smerter og dermed usikker fastestatus. For underekstremitetskirurgi der alternativet er sentrale blokader (spinal-/EDA-anestesi) vil en ha en mer mobil pasient samt unngå urinveis-kateterisering ved bruk av perifere blokader.

Ortopedisk postoperativ avdeling 

Ortopedisk postoperativ avdeling har monitoreringsmulighet for postoperative pasienter eller øvrige pasien- ter som krever monitorering utover det man kan gi på sengepost. Pasienter med mulig respiratorbehov eller alvorlig sirkulasjonssvikt skal imidlertid legges på generell postoperativ avdeling. Ortopedisk postoperativ avdeling har imidlertid mulighet til å gi noninvasiv respirasjonsstøtte i form av maske CPAP. Det kan administreres fenylefrin infusjon på ortopedisk postoperativ avdeling, for øvrig ikke pressor. Ved overflytning fra sengepost til ortopedisk postoperativ avdeling skal anestesilege informeres.