Pasientinformasjon Plexus/lok bedøvelse m/pumpe

06.09.2023Versjon 0.1Forfatter: Annlaug Skåden VelleneGodkjent av: Mariann Grasdalen Gultvedt (avd.spl. postop)Godkjent dato: 2023-09-06

Informasjon til deg som får perifer nerveblokade  


I anledning av din operasjon vil vi tilby deg såkalt pasientkontollert smertelindring via en pumpe (PNB-pumpe).
Smerteopplevelsen etter operasjoner varierer sterkt fra individ til individ, det samme gjør behovet for smertestillende medikamenter.


God smertebehandling etter operasjoner innebærer at du skal føle deg vel. Målet er at du skal kunne slappe av med det du kjenner i det opererte området.

 

Administrering:
Medikamentet du får heter Ropivacain og virker lokalt i det området du er operert. Det kan sammenlignes med den bedøvelsen som gis hos tannlegen.
Ved denne form for smertelindring legger anestesilegen inn et tynt kateter nær nerven som går til det opererte området. Dette kateteret kobles til PNB-pumpen. Pumpen er utstyrt med en pasientkabel med en knapp slik at du kan gi deg selv en ekstra dose smertestillende. Du trykker på knappen hvis det opererte området er smertefullt og du syns det er vanskelig å slappe av med det du kjenner. Pumpen er innstilt etter anestesilegens forordninger, slik at du ikke skal få for mye av medikamentet. Etter at du har gitt deg selv en ekstra dose, vil pumpen være stengt en periode, før du igjen kan gi deg selv en ny dose.

 

Det er helt NORMALT å føle seg nummen i den delen av kroppen som er bedøvet. Derfor er det viktig at du passer godt på og beskytter armen eller benet som er bedøvet.

 

* Dersom armen/skulderen din er bedøvet, skal du bruke fatle inntil du har full førlighet i armen. Ortopeden/fysioterapeuten vil informere deg om hvor mye du kan bruke armen etter at bedøvelsen har gått ut.
* Dersom benet ditt er bedøvet, må du bruke krykker/prekestol. Du må ikke forsøke å stå på benet. Pga nerveblokaden vil benet kunne svikte dersom du prøver å stå på det.
* OBS du vil ikke kjenne om du kommer i feil posisjon med armen/benet, eller om du brenner deg, vær oppmerksom på dette.

 

Det kan oppstå noen bivirkninger ved bruk av Ropivacain:

 

1. Heshet, nummenhet i hals, hengende øyelokk, nedsatt svelg/hostefunksjon.
Disse bivirkninger gjelder ved bedøvelse av skulder
Det er viktig å presisere at disse bivirkningene ikke er farlige, men du skal uansett ta kontakt med pleiepersonalet dersom du opplever dette.
2. Metallsmak i munnen, øresus, prikking i munn/tunge og muskelrykninger,
Ved disse bivirkninger må personalet kontaktes umiddelbart!

 

Så lenge du ligger med smertepumpe får du ekstra nøye oppfølging av pleiepersonalet.
Det er viktig å påpeke at pumpen alene vanligvis ikke er tilstrekkelig som eneste smertelindring. Du må forvente at du antagelig vil trenge andre typer smertestillende i tillegg.

Har du mer du lurer på i forbindelse med bruk av PNB-pumpen, så kan sykepleier svare på dette. Du vil også få snakke med en anestesilege i forkant av operasjonen som du kan spørre.