Analyser

Legionella dyrkning

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella DNA og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæskeIndusert sputumEkspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier; f.eks. pleuravæske, lungeautopsi.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Utførende laboratorium 

Legionella spp (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Oppvekst av Legionella sp. rapporteres med mengdeangivelse.

Svartid 

Legionella sp. kan vokse etter 3-4 dagers inkubering.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni. Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske. Andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer      
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon
  • De resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

Funn av Legionella er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.