Analyser

Enterovirus D68 RNA

11.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om luftveisinfeksjon hos

  • barn med <2 ukers sykehistorie
  • immunsupprimerte pasienter

Prøvemateriale 

 

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av enterovirus D68 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 dag