Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Puumalavirus (hantavirus) IgM

Dette emnet er hentet fra Laboratoriehåndbok (SI)
  Sendeprøve: Sykehuset Innlandet
05.12.2023Versjon 1.6Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes infeksjon med Puumalavirus.

Prøvemateriale 

Serum (IKKE plasma).

0,5 ml blod i serumglass. Minimum serum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering 

Benytt gjerne OUS sin papirrekvisisjon, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay).

Utførende laboratorium 

Mikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv

Svartid 

Annenhver uke (1 gang i uken i sesong).

Merknader 

Puumalavirus er årsak til nephropatia epidemica.

Ved klinisk mistanke om hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1: Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala) kan prøver sendes direkte til Folkehälsomyndigheten i Sverige.

 

Testen påviser Puumalavirus IgM-antistoff. Det kan forekomme kryssreaksjoner ved infeksjon med andre hantavirus slik som Andesvirus og svakere kryssreaksjoner med andre hantavirus (Hantaan, Dobrava, Seoul).

 

Nephropatia epidemica er nominativt meldepliktig til MSIS (gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.