Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Puumalavirus (hantavirus) IgM

  Sendeprøve: Sykehuset Innlandet
24.11.2022Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes infeksjon med Puumalavirus.

Prøvemateriale 

Serum (IKKE plasma).

0,5 ml blod i serumglass. Minimum serum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering 

Benytt gjerne OUS-rekvisisjon, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay).

Utførende laboratorium 

Mikrobiologi, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Svar 

Kvalitativt (Påvist/Ikke påvist/Grenseverdi).

Svartid 

Annenhver uke (1 gang i uken i sesong).

Merknader 

Puumalavirus er årsak til nephropatia epidemica.

Ved klinisk mistanke om hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1: Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala) kan prøver sendes direkte til Folkehälsomyndigheten i Sverige.

 

Testen påviser Puumalavirus IgM-antistoff. Det kan forekomme kryssreaksjoner ved infeksjon med andre hantavirus slik som Andesvirus og svakere kryssreaksjoner med andre hantavirus (Hantaan, Dobrava, Seoul).