Bruk av traumeteam

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Ragnvald Ljones Brekke

Bakgrunn 

I Nasjonal traumeplan angis anatomisk skadeomfang i form av «2. eller 3. grads forbrenning > 15 % av kroppsoverflate (barn > 10 %) eller inhalasjonsskade» som egne kriterier for alarmering av traumeteam. Som landets eneste brannskadeavdeling, ønsker vi å differensiere mottak av denne pasientgruppen.

Hovedregler 

  • Er det treff på andre traumekriterier i tillegg til brannskaden,  eller pasienten potensielt kan ha andre skader, skal pasienten tas i mot med traumeteam
  • Pasienter med brannskader som eneste treff i traumekriteriene, og hvor det ikke er mistanke om andre skader, skal tas imot direkte på BSA.
  • Pasienter som har skåldingsskade som eneste treff i traumekriteriene, der pasienten er våken, selvpustende og luftvei ikke er truet, skal ikke tas imot med traumeteam, men tas imot av forvakt LIS plastikkirurgi og anestesilege ved BSA, p.t. i 5. etasje
  • For traumepasienter der brannskaden er det viktigste treffet i traumekriteriene, og det er planlagt at pasienten skal legges inn ved BSA, skal plastikkirurgisk forvakt fungere som undersøkende kirurg i traumeteamet. Dersom pasienten ankommer Traumestuen før plastikkirurgisk forvakt, skal ordinær undersøkende kirurg inneha rollen til plastikkirurgisk forvakt ankommer. Ansvaret for traumejournal, inkludert detaljert beskrivelse av hvordan skaden oppsto, samt forløp og behandling fra hendelse til innleggelse, legges til plastikkirurgisk forvakt.

Overflyttinger fra andre sykehus 

  • HUS skal i all hovedsak akseptere overflyttinger fra andre sykehus også på ettermiddag/kveld, slik at vi får pasientene tidlig til BSA og får en best mulig start på behandlingen.
  • Hvis bakvakt Brannskade og bakvakt Intensiv i samråd ikke finner det formålstjenlig med traumemottak på Traumestuen, tas pasienten direkte til BSA for brannskademottak med forvakt plastikkirurgi, bakvakt BSA, sykepleier BSA, vakthavende lege Intensiv.
  • Dersom mottaket gjøres i AKM må det gjøres med skikkelig eksponering av pasienten og vurdering ved plastikkirurg, samt med sykepleier fra BSA, slik at en kan unngå videre stell av pasienten før dagtid neste dag.

Ustabile pasienter 

Det understrekes at ustabile pasienter ikke må holdes unødvendig lenge på Traumestuen, hvor optimalt utstyr for de dårligste pasientene ikke er tilgjengelig. Dette tilsvarer retningslinjene for andre ustabile traumepasienter, der traumemottaket avbrytes for enten å ta pasienten til SOP for nødkirurgi, eller til intensivavdeling for væskeresuscitering.