Analyser

Cytomegalovirus IgG

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om Cytomegalovirus (CMV) sykdom
  • Undersøkelse av CMV immunstatus

 

Se Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan Cytomegalovirus IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer. Omtrent én uke etter er spesifikke CMV IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet.