Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Denguevirus - serologi og PCR

  Sendeprøve: Sendes Folkehelseinstituttet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
02.05.2022Versjon 1.2

Indikasjon 

Mistanke om Denguefeber.

Dengue er en myggoverført virusinfeksjon utbredt i tropiske og subtropiske strøk. De siste årene er det óg beskrevet tilfeller fra Sør-Europa, bl.a. fra Madeira.

Inkubasjonstid 3 -14 dager.

Symptombilde med feber, hodepine, smerter retroorbitalt samt i muskulatur og ledd. 50 -60 % utvikler et generalisert eksantem. Gastrointestinale manifestasjoner hos ca 50%.

5% med symptomatisk sykdom utvikler Dengue hemoragisk feber som kan utvikle seg til multiorgansvikt og død.

Prøvemateriale 

Serum / EDTA-plasma

Rekvirering  

Husk å oppgi kliniske opplysninger inkludert reiseanamnese. En bør også inkludere opplysninger om tidligere gjennomgått Denguefeber og evt tidligere infeksjon med/vaksinasjon mot andre flavivirus (eks: gulfebervirus, skogflåttencefalittvirus, Japansk encefalittvirus, Zikavirus, Vestnilvirus).

Undersøkelsesprinsipp 

Det finnes hurtigtester som kan utføres pasientnært. Ved klinisk mistanke om denguefeber anbefales det å konfirmert med analyseresultat (både positivt og negativt) fra hurtigtester med laboratoriebasert metode.

Serologi baseres på påvisning av NS1-Antigen, IgM og IgG.

Molekylærdiagnostikk: påvisning av nukleinsyrer kan være aktuelt.

Tolkning 

De serologiske analyseresultatene må tolkes i forhold til aktuell klinikk. Momenter i tolkning av Dengue serologi:

  • Positiv Antigentest NS1 indikerer aktuell Denguefeber infeksjon.
  • Positiv IgM og/ eller titerstigning over 4 ganger i parsera IgM og IgG indikerer aktuell Denguefeberinfeksjon.
  • Positiv IgG indikerer aktuell eller tidligere infeksjon, alt etter hvor i sykeforløpet prøver er tatt og eventuell sekundærinfeksjon. Det er viktig å være klar over at det forekommer hyppige kryssreaksjoner mellom IgG antistoffer mot Dengue og vaksine/ tidligere infeksjoner med andre flavivirus, f.eks gulfeber, Zikavirus, Japansk encephalitt og TBE.
  • Ved uavklart diagnostikk i primærprøven er det ønskelig med ny prøve i rekonvalesensfasen. Ny prøve tas ca 2 uker etter den første prøven.

Merknader 

Denguefeber er nominativt meldepliktig (gruppe A) til MSIS