Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Screeningprøver (MRSA)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.10.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Se også MRSA-screening og aktuelle sykehus egne prosedyrer for detaljert oversikt over indikasjon for prøvetaking.

 

Påvisning av MRSA bærerskap ved MRSA screening av pasienter:

 • Prøve på fra begge nesebor (med samme pensel)
 • Prøve fra hals
 • Prøve fra perineum (foran endetarmsåpningen)
 • Dersom sår/eksem/ferske arr tas det prøve fra affisert område
 • Hvis aktuelt: innstikksteder for intravaskulære katetre, dren, tracheostomi, o.a. samt kateterurin

 

Påvisning av MRSA bærerskap ved MRSA screening av ansatte:

 • Prøve fra begge nesebor
 • Prøve fra hals

Prøvetakingsutstyr 

Utførelse 

Alle:

 • Nese
  • Prøve tas fra innsiden av begge nesebor (vestibulum nasi), samme pensel brukes i begge nesebor
  • Penselen stikkes ca. 1 cm inn i neseåpningen og roteres to ganger rundt hele omkretsen av neseboret, deretter to ganger i motsatt retning.
  • Pass på at penselen kommer i kontakt med alle deler av neseboret, også øvre del
 • Hals
  • Stryk med penselen over begge tonsiller og bakre svelgvegg
 • Perineum
  • Prøven tas fra hudområdet foran endetarmsåpningen

 

Eventuelle tilleggsundersøkelser etter behov:

 • Sår/eksem/unormal hud
  • Ved prøve fra sår og lignende vaskes eventuelt synlig puss bort med sterilt saltvann før prøvetaking
  • Ved prøvetaking fra tørre områder, fuktes penselen med sterilt vann/saltvann før prøvetaking
 • Kateter, dren, tracheostomi, intravaskulære katetre o.a. fremmedlegemer
  • Hvis pasienten har ulike kateter eller dren tas prøve tas fra huden rundt innstikkstedet
 • Urin
  • Hvis pasienten har blærekateter, tas det også urinprøve
 • Øreganger (ved symptomer fra øregangen f.eks. øregangseksem)
  • Pensel roteres i ytre del av begge øreganger (samme pensel)

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.