Analyser

Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

22.09.2021Versjon 2.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om luftveisinfeksjon med Bordetella pertussis (kikhoste) med mer enn 2 ukers sykehistorie.

Antistoffnivået er ikke egnet til å vurdere immunitet mot kikhoste.

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Svartid 

1-8 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Kikhostetoksin IgG påvises etter ca. 2-4 uker symptomvarighet.

Positivt resultat tolkes utifra opplysninger om aktuelle eller nylige kikhostesymptomer, tidligere sykdom og vaksinasjon.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.