Foretakets beredskapsplaner

08.04.2021Versjon 0.3

Lenke til beredskapsplaner 

Alle ansatte ved HUS som har spesifikke oppgaver under en massetilstrømning må sette seg inn i foretakets beredskapsplan og sitt eget tiltakskort.

 

Helse Bergen Innsiden - Beredskapsplan Helse Bergen (helse-bergen.no)