Akutt embolisering på røntgen lab 10/11

02.06.2022Versjon 2.1Forfatter: Elin Bjørnestad

Transport fra KK 

  • Transport planlegges av anestesilege KK (spesialist tilstede eller SOP bakvakt på vakttid) i samarbeid med ansvarlig gynekolog og anestesisykepleier KK.
  • Pasienten følges av anestesilege fra KK (spesialist tilstede eller SOP bakvakt på vakttid), gynekolog, og  anestesisykepleier KK.
  • Pasienten må være tilstrekkelig stabilisert for transport.
  • Beredskap på KK må opprettholdes med minst én anestesilege og én anestesisykepleier mens det pågår akutt embolisering i sentralblokken.

Anestesiressurser på røntgenavdelingen 

  • Anestesisykepleier KK, får hjelp av anestesisykepleier på SOP (93-2233)
  • Anestesilege fra KK (spesialist tilstede eller SOP bakvakt på vakttid)

Beredskap for akutt hysterektomi på SOP 

  • Gynekolog er ansvarlig for å varsle SOP

Utstyr 

For utstyr, medikament, transport og annen praktisk informasjon, se prosedyre

 

Embolisering ØH - anestesisykepleieprosedyre

Transport fra røntgenavdelingen 

  • Anestesilege avgjør i samråd med ansvarlig gynekolog om pasienten skal flyttes til SOP postoperativ enhet, intensivavdelingen, eller KK postoperativ enhet.
  • KK anestesisykepleier  og anestesilege KK (spesialist tilstede eller SOP bakvakt på vakttid) følger pasienten.