Subacromielle smerter (SAPS)

03.11.2022Versjon 1.5Forfatter: Berte Bøe og Kristian Marstrand Warholm

Generelt 

Subacromiell impingement er et uttrykk som i de fleste sammenhenger er erstattet med Subacromielt smertesyndrom=SAPS (Subacromial pain syndrome) fordi dette beskriver tilstanden bedre.

Klinikk 

Subacromielt smertesyndrom er definert som atraumatisk, vanligvis unilaterale, skulderproblemer som gir smerte, lokalisert rundt acromion, ofte forverret av eller en følge av å løfte armen.

Diagnostikk 

Guidelines:

 • kombinasjon av kliniske tester, som hver for seg har lav spesifisitet, gir høy sensitivitet og spesifisitet
 • alltid forsøke ikke-operativ behandling
 • akutte smerter lindres med smertestillende
 • injeksjoner kun ved langvarige plager (En gang)
 • billeddiagnostikk etter 6 uker for å utelukke cuff patologi

 

Anbefalte kliniske tester som bør kombineres: Smertebue, inneklemmingstest, glenohumeral bevegelighet (aktiv og passiv), isometrisk rotatormansjett kraft. Undersøkelse av passiv utadrotasjon anbefales med tanke på diagnosen frossen skulder.

Klassifikasjon 

 • Primær impingement: Primær patologi sitter i subacromialrommet
  • Outlet impingement: tranghet i det subacromielle rom gir irritasjon av bursa/sene
  • Non-outlet impingement: overbelastning/traume gir øket trykk og deretter inflammasjon
 • Sekundær impingement: Primær patologi sitter utenfor subacromialrommet
  • Muskulær dysfunksjon, pareser, holdning
  • Instabilitet
  • Annen intraartikulær patologi

Behandling  

Ikke operativ behandling

Fysioterapi/veiledet trening, smertestillende, injeksjoner, ESWT, barbotage.

 

Fase 1

 • Minimere smerte og inflammasjon

 

Fase 2

 • Øke bevegelighet
 • Bevisstgjøre pasienten

 

Fase 3

 • Normalisere funksjon
 • jobbtilpasning etter 6 uker
 • spesifikk treningsterapi

 

NSAID; kan brukes i akutt fasen. Individuelle hensyn til bivirkningsfare.

 

Steroidinjeksjon forsøkes ved SAPS dersom det foreligger sterke smerter som hemmer bevegelse. UL veiledning gir sannsynligvis ingen tilleggseffekt.

 

Trykkbølgebehandling (ESWT) anbefales ikke ved uspesifikke skuldersmerter, men kan forsøkes ved SAPS med bløtdelskalk over 5 mm hvor annen behandling ikke har ført frem.

 

Operativ behandling

Artroskopisk subacromiell dekompresjon og diagnostisk artroskopi for evt ledsagende patologi.

Etterbehandling 

Fri mobilisering etter artroskopisk operasjon.

Kontroll 

Kontroll hos fysioterapeut etter 2 uker. Kontroll hos operatør ved behov.

Komplikasjoner 

Infeksjon etter injeksjoner. Post operativ infeksjon.

Prognose  

80% blir bra av adekvat fysioterapi. Det er ikke evidens for at kirurgisk behandling er mere effektiv enn ikke operativ behandling.

 

Langvarige smerter, høy symptomintensitet og høyt funksjonstap, utbredte smerter, somatisering, økende alder, mannlig kjønn, depresjon og det å være sykemeldt er assosiert med dårligere prognose.

Referanser 

 1. Acta Orthopaedica Volume 85, 2014 - Issue 3: Guidelines for diagnosis and treatment of subacromial pain syndrome. A multidisiplinary review of the Dutch Orthopaedic Association. Diercks et al.
 2. Karjalainen TV et al. Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art No.: CD005619.

 3. Juel NG et al.: Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. UiO, Avdeling for allmennmedisin. Norske retningslinger.