Vesikkelinnhold

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøve fra vesikler med mistenkt infeksiøs årsak:

 

Viktig:

  • Biopsier fra vorter med mistenkt HPV-infeksjon vil noen steder analyseres ved avdeling for patologi. Se aktuelt sykehus egen brukerhåndbok.
  • Prøver satt på formalin lar seg ikke undersøke med PCR eller dyrkning.

Prøvetakingsutstyr 

UTM-rør - PCR-undersøkelse   eSwab - bakteriologisk dyrkning

 

 

 

 

Tynn pinne

 

Tykk pinne

         

 

Utførelse 

Vesiklene punkteres og innholdet fanges opp på pensel som settes ned i et rør med transportmedium.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.