Kontrollskjema csDMARD

12.07.2020Versjon 0.3

Methotrexate, Emthexate, Metoject og Metex (methotrexate)

Kontraindikasjoner

Redusert lungefunksjon

Kronisk lever og nyresykdom 

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT kreatinin.  Rtg thorax

Bivirkninger – oppmerksomhet

GI bivirkninger, beinmargssuppresjon, leverpåvirkning, dyspnø, tørrhoste.

Bivirkningsprofylakse Folsyre 1 mg daglig

Laboratoriekontroller

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin hver 2.-4. uke første 3 mnd. Deretter hver 2.-3.mnd ved stabil dose.

Ved doseøkning hyppigere kontroll.

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Må seponeres 3 mnd før konsepsjon. Folsyre 1 mg daglig under hele svangerskapet

Skal ikke brukes ved amming.

Individuell vurdering hos menn.

Salazopyrin (sulfasalazin)

Kontraindikasjoner

Allergi mot sulfa eller salisylat

Leversykdom

Porfyri

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin

Bivirkninger – oppmerksomhet

Allergisk reaksjon (til dels alvorlige), utslett, solømfintlighet, beinmargssuppresjon leverpåvirkning

Laboratoriekontroller

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin hver 2.-4. uke første 3 mnd. Deretter hver 2.-3.mnd ved stabil dose. Ved doseøkning hyppigere kontroll. (Evt. hver 6.mnd etter to år)

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Kan brukes under svangerskap og amming i dose ≤ 2 g/dag. Folsyre 1 mg daglig før og under hele svangerskapet. Ikke ved prematuritet eller kjerneicterus

Arava (leflunomid)

Kontraindikasjoner

Hypertensjon

Kronisk lever og nyre-sykdom.

Obs fertile kvinner

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin.

BT

Bivirkninger – oppmerksomhet

Hypertensjon, beinmargssuppresjon, leverpåvirkning

Laboratoriekontroller

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin hver 2.-4. uke første 3 mnd, deretter hver 2.-3. mnd ved stabile verdier.

BT hver mnd i 3 mnd, deretter  hver 3-6 mnd hvis OK verdier

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Skal ikke gis til fertile kvinner.  Seponeres > 2 år før konsepsjon, eller wash-out.

Skal ikke brukes ved amming.

Menn kan fortsette behandling med leflunomid før konsepsjon.

Plaquenil (hydroksy-klorokinsulfat)

Kontraindikasjoner

Retina sykdom

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin. Øyelege-undersøkelse ved start av behandling

Bivirkninger – oppmerksomhet

Øyelege undersøkelse hvert 5. år, evt hyppigere dersom øye-sykdom eller symptom.  Hypoglykemi. Kardiomyopati.

Laboratoriekontroller

Blodprøver ved kontroll hos revmatolog

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Kan brukes under svangerskap og amming ved indikasjon. Dose ≤ 5 mg/kg/dag

Imurel (azathioprin)

Kontraindikasjoner

Obs lymfo-proliferativ sykdom

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin, ALP

Bivirkninger – oppmerksomhet

GI, beinmargs-suppresjon, infeksjon, hypersensitivtet, cancer (lymfom, hud, cervix)

Laboratoriekontroller

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin hver 1-2 uker i 2- 3 mnd, deretter hver 4.uke til stabil dose i 6 mnd, deretter hver 4.-12. uke.

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Kan brukes under svangerskap ved indikasjon. Dose ≤2 mg/kg/ dag. Kan brukes ved amming i dose ≤100 mg/dag.

CellCept, Myfortic (mycofenolat)

Kontraindikasjoner

Forsiktighet ved nyresvikt

Evaluering før start av behandling

Hb, leuk m/diff, trc, Kreatinin, ALAT,

Tidligere GI-problem, økt infeksjonstendens, hudkreft

Bivirkninger – oppmerksomhet

Beinmargssuppresjon, forsiktig med sol. Cancer; hud og lymfom

Laboratoriekontroller

Hb, leuk m/diff, trc, ALAT, kreatinin hver 1-2 uker i 2-3 mnd, deretter hver 4. uke i 3 mnd, deretter hver 4. uke i 6-12 mnd, deretter hver 6.-8. uke

Operasjon

Kan brukes

Graviditet

Må seponeres 6 uker før svangerskap. Skal ikke brukes ved amming.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk