Forord

20.05.2021Versjon 1.13Forfatter: Anne Maagaard, Dag Henrik Reikvam, Frank Olav Pettersen og Mogens Jensenius

Om boken 

Velkommen til Håndbok for Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål, som så dagens lys i 2003. Frem til 2019 ble boken trykket på papir, men er nå kun tilgjengelig i elektronisk format via nettsiden www.medisinous.no for PC og app'en MyMedicalBooks for smarttelefon og nettbrett. Håndboken oppdateres kontinuerlig, men med større revisjoner annet hvert år, siste gang våren 2021. Den er gratis å bruke.

 

Håndboken er primært skrevet for leger i infeksjonsmedisinsk avdeling, men brukes også mye ellers i OUS og ved en rekke andre sykehus i Norge. Den er praktisk anlagt, og er i mest mulig grad tilpasset norske forhold, særlig hva gjelder diagnostikk og behandling. Anbefalingene under avsnittet "Smitteverntiltak i sykehus" er hentet fra dokument #52436 i eHåndboken, OUS, et Nivå-1 dokument ført i pennen av Avdeling for smittevern. Råd vedrørende antibiotikabehandling samsvarer i stor grad med "Antibiotika i sykehus", en nasjonal faglig veileder utgitt av Helsedirektoratet og revidert siste gang i 2020/2021.   

 

Alle kapitler i Håndboken er blitt grundig revidert og oppdatert. Boken har siden 2019 fått flere nye kapitler: "Covid-19", "Nokardiose", "Endokarditt ved pacemaker og ICD", "Dosering av antimikrobielle midler ved nedsatt nyrefunksjon", "Dosering av antimikrobielle midler ved nedsatt leverfunksjon" og "Beredskap ved katastrofer og massetilstrømning".

 

Redaksjonen ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere som har prioritert oppgaven på en enestående måte, selv under en krevende pandemi. Mer enn 50 personer i og utenfor infeksjonsmedisinsk avdeling har vært involvert. Et formidabelt gruppearbeid, altså. En særlig takk går til Andreas Lind ved Mikrobiologisk avdeling, Ullevål, som har lagt inn elektroniske lenker til "Brukerhåndbok i mikrobiologi, OUS", og derved knyttet de to bøkene tett sammen. Vi ønsker også å takke lederassistent Inger Johanne Solhaug for administrativ hjelp, og Anders Kvale Havig ved Sunnsoft Publishing AS for produksjonen av boken. Til sist takker vi Arild Mæland og Olav Øktedalen, nå glade pensjonister, for deres viktige bidrag til tidligere utgaver av Håndboken. 

 

Redaksjonskomiéen ønsker god lesing til alle brukere. Kom gjerne med tilbakemelding ved mangler og feil. Ros mottas også.

 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål, 20.05.21.

 

Anne Maagaard, Dag Henrik Reikvam, Frank Olav Pettersen og Mogens Jensenius