Analyser

SARS-CoV-2 RNA

13.12.2020Versjon 1.0

Indikasjon 

Vennligst konferer fortløpende oppdaterte retningslinjer fra FHI 

Se også COVID-19 i Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling OUS.

Prøvemateriale 

Se oppdaterte retningslinjer om prøvetakning fra FHI Prøvetakning - praktisk gjennomføring

  • Nasopharynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus.
  • Materiale fra nedre luftveier på steril prøvebeholder.

Prøvevolum 

Minimum 700 µL.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA Påvist / Ikke påvist

 

Alle prøvesvar er også tilgjengelig via  https://helsenorge.no/