Analyser

MRSA-screening

07.06.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Alle sykehus har egne retningslinjer for MRSA inkludert indikasjon for screening.

Folkehelseinstituttet har også god informasjon som finnes elektronisk i Smittevernveilederen eller MRSA-veilederen.

 

Se også MRSA hurtigtest.

 

Indikasjon for screening av pasienter (sammendrag):

 • Tidligere påvist MRSA
 • Alle pasienter som blir overført fra sykehus utenfor Norden til et sykehus i Norge
 • Alle pasienter som legges inn på sykehus og som har vært i kontakt med helsevesen, barnehjem eller flyktningleir utenfor Norden eller asylmottak i Norge i løpet av de siste 12 månedene
 • Opphold sammenhengende i minst 6 uker i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene
 • Screening i forbindelse med utbrudd
 • Screening av andre pasientgrupper kan være aktuelt. Konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig (eventuelt lege på mikrobiologisk avdeling)

 

Indikasjon for screening av ansatte (sammendrag):

 • Tidligere påvist MRSA
 • Kontakt med MRSA-positiv person i løpet av de siste 12 månedene
 • Arbeidet i helsevesen, barnehjem eller flyktningleir utenfor Norden eller asylmottak i Norge i løpet av de siste 12 månedene
 • Eksponert for pasient eller personell med MRSA
 • Vært pasient eller pårørende i helseinstitusjon i utlande utenom Norden
 • Ved usikkerhet rundt indikasjon for screening, konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig

Prøvemateriale 

Penselprøve på fast eller flytende transportmedium.

Lokale variasjoner kan forekomme.

 

Prøvemateriale, alltid:

 • Begge nesebor (tas fra ytre del av begge nesebor med samme pensel. Ved tørre forhold må penselen fuktes med sterilt vann/saltvann før prøvetaking)
 • Hals
 • Perineum (foran endetarmsåpningen)

 

Prøvemateriale, hvis aktuelt:

 • Sår/eksem/ferske arr
 • Innstikksteder for intravaskulærer katetere, dren, tracheostomi o.l.
 • Kateterurin (permanent kateter)
 • Øreganger ved øregangseksem, sekresjon, kløe o.l.

Prøvetaking og behandling 

Undersøkelsesprinsipp 

Rutinemetode basert på dyrkning på selektivt medium, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon og genpåvisning (egenutviklet sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR) og/eller kommersiell PCR.

På indikasjon benytter enkelte laboratorier en kommersiell PCR hurtigtest til primær påvisning, men resultatet av hurtigtesten verifiseres alltid med laboratoriets rutinemetode.

Tolkning 

Negativ MRSA hurtigtest gjør det lite sannsynlig at en pasient er bærer av MRSA, men både falsk negative og falsk positive resultater kan forekomme med denne metoden. Alle prøvene dyrkes derfor i tillegg.

Nyttige lenker