Artroskopi - Metatarsofallangeal ledd

14.04.2020Versjon 1.4Forfatter: Elisabeth Ellingsen Husebye

Indikasjon 

Osteochondrale lesjoner, osteofytter, artrofibrose, synovitt, frie legemer, sesamoidpatologi, skade av plantare strukturer og artrose.

 

Utredes med rtg. og oftest MR preoperativt (tette snitt).

 

Osteochondral lesjon er vanligste indikasjon.

Tilganger 

Pasient i ryggleie, skråpute under hofte, blodtrykksmansjett på leggen. Anvendes strekk med kinesiske fingre. Hånd- (1.9 mm) eller ankelskop (2.7 mm). Portaler: dorsomedial (medialt for EHL, i leddlinjen), dorsolateral (lateralt for EHL, i leddlinjen) og direkte medial portal.

Etterbehandling 

Avhengig av prosedyre. Bandasjesko (sko med stiv såle) 2 uker etter debridement av osteofytter, artrofibrose, synovitt, frie legemer. 6 uker bandasjesko ved bruskskade, artrodese, sutur plantar skade.

Komplikasjoner 

Infeksjon. Skade på hudgren av n. peroneus superficialis.

Referanser 

  1. Zengerink M et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012
  2. Coughlin MJ et al. Surgery of the Foot and Ankle. Eight Edition. 2007