Elektiv hofteprotese ved DKS

06.02.2024Versjon 0.1Forfatter: Gjermund GallebergGodkjent av: Elin BjørnestadGodkjent dato: 2023-12-11

Generelt 

 • Fra 1.1.2024 vil ortopedisk klinikk operere elektive hofteproteser annenhver onsdag på DKS
 • Det er ønskelig med en dagkirurgisk tilnærming hvor relativt friske pasienter får mulighet til å gå gjennom et eget forløp for denne operasjonen.

Pasientforløp oppsummert 

 • Pasienter som tilfredstiller inklusjonskriterier (se indikasjoner) for hofteprotese ved DKS får tilsendt elektronisk helseerklæring/egenmelding som vurderes av anestesilege (1-12 mnd preop)
 • Ca 2 uker preoperativt taes pasienten inn til prepol hos kirurg:
  • Vurdering av operatør - kirurgisk utstyr bestilles og operasjonskort signeres
  • Innkomstblodprøver og eventuelt oppdatert rtg.
  • Samtale med anestesilege for sjekk av egenmelding med tanke på nytilkomne sykdommer og eventuelle medikamentendringer. Faste medikamenter + premed. forordnes i Orbit. Husk å lage plan for seponering av eventuell antikoagulasjonsbehandling! Se: Håndtering av antikoagulerte ortopediske pasienter. Anestesifanen godkjennes om mulig.
  • Samtale med fysioterapeut og sengepostsykepleier.
 • Operasjonsdagen:
  • Pre-trans på morgenkvisten (pasient kan bedøves før pre-trans er besvart)
  • For premedikasjon, se: Premedikasjon DKS
  • For anestesiplan på stuen - se eget avsnitt lenger ned
  • Utskrivelse fra postop DKS til ortopedisk overvåkningsenhet (OOE) når spinal har gått ut.
  • Fysio-tilsyn på OOE
  • Planlagt utskrivelse til eget hjem 1. postoperative dag hvis ukomplisert forløp.

Indikasjoner 

Dersom kirurg på poliklinikk konkluderer at pasienten kan være egnet for usementert hofteprotese ved DKS har vi i fellesskap blitt enige om følgende eksklusjonskriterier som skal vurderes før pasienten meldes til DKS:

 • Hjerteinfarkt, TIA/cerebral insult siste 12mnd
 • Ustabil iskemisk hjertesykdom
 • Funksjonsbegrensende hjertesvikt (NYHA >II)
 • Alder > 75år
 • Clinical Frailty Score > 3
 • Klarer ikke 2etg. rask trappegang
 • OSAS med CPAP
 • Kronisk smerteproblematikk
 • Diabetes Mellitus med HbA1C > 69mmol/mol
 • BMI < 18 eller >35
 • Nyresvikt med eGFR < 60ml/min
 • > 2 fall siste 3mnd

På operasjonsstuen 

 • Dersom ikke spesifikk indikasjon - unngå blærekateter
 • Antibiotikaprofylakse forordnes av kirurg
 • Traneksamsyre forordnes av kirurg
 • Spinalanestesi:
  • 27g PP nål om mulig
  • Bland 3,0ml Lidocain 20mg/ml UTEN tilsetningstoffer med 1ml sterilt vann. Dette gir 4ml hypobar Lidocain 15mg/ml. Tilsett Fentanyl 15mcg til blandingen før injeksjon. Dette gir 2t+ operasjonstid. NB: noter tidspunkt spinal satt!
 • Kirurg er med på leiring
 • Propofol sedasjon periop. etter vanlige retningslinjer
 • Ketorolac 21-30mg iv periop. dersom ikke kontraindikasjoner
 • Blærescanning inne på operasjonstuen straks pasient er i seng. Noter volum på anestesikurve
 • Husk forordning av postop analgetika på kurve

Referanser 

 • Memtsoudis SG et al. Anaesthetic care of patients undergoing primary hip and knee arthroplasty: concensus recommendations from the International Consensus on Anaesthesia-Related Outcomes after Surgery group (ICAROS) based on a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2019, 123; 269-287
 • Anger M et al. PROSPECT guideline for total hip arthroplasty: a systematic review and procedure-specific postoperative pain management recommendations. Anesthesia 2021, 76; 1082-1097
 • Slaven SE et al. Spinal Anesthesia for Primary Hip and Knee Arthroplasty: Comparative Rates of Transient Neurological Symptoms and Urinary Retention Using Lidocaine, Mepivacaine and Bupivacaine. J Arthroplasty 2023, 38; S42-S46
 • Kashanian K et al. Impact of Anesthetic Choice onTime to Discharge for Same-Day Discharge Joints. J Arthroplasty 2023, 38; S116-S120
 • Frisch et al. Single-dose lidocaine spinal anesthesia in hip and knee arthroplasty. Arthroplasty Today 2018, 4; 236-239