Anestesi til descens- eller fisteloperasjon KKB

01.11.2022Versjon 1.4Forfatter: Gjertrud Hustad

Monitorering 

 • SpO2, EKG, BT, temperatur.
 • Veneflon (1,1mm eller 1,3 mm). Infusjon av ringer-acetat skal være etablert.

Anestesimetode 

Spinalanestesi

 • Ved omfattende inngrep eller komorbiditet.
  • Bupivacain 5 mg /ml og fentanyl 15-20 ug
 • Sedasjon ved behov:
  • Propofol eller midazolam

 

TCI og larynxmaske:

 • Ved enkle descensinngrep eller dersom spinalanestesi er kontraindisert.

 

TCI/tube

 • Ved behov for ekstra luftvegssikring

Peroperativ væskebehandling 

 • Ringer-acetat.
 • NaCl, albumin eller blodprodukter på indikasjon.