Morsmelk

10.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om mastitt.
 • Screening av morsmelk fra Morsmelksentralen.
 • Spørsmål om cytomegalovirus (CMV) i morsmelk.

Prøvetaking 

Kliniske prøver

 • Hendene bør vaskes godt før prøvetaking. Brystet skal være rengjort kun med såpe og vann, ikke med bruk av desinfeksjonsmidler grunnet økt risiko for sårhet og sprekkdannelse.
 • Melken bør presses ut for hånd ned i ett sterilt glass som lagres i kjøleskap til forsendelse.
 • Prøvevolum:
  • Bakteriologiske analyser: Minimum 2 dråper, helst 1 ml.
  • CMV DNA kvalitativ analyse (PCR): minimum 800 µL.

 

Morsmelk fra Morsmelksentralen

 • Egne forsiktighetsregler gjelder. Se grundig beskrivelse i prosedyre "Melkebank: Registrering av ny morsmelkgiver" tilhørende Spesialkjøkken for morsmelk.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse (holdbarhet 3-5 dager).