Anemiutredning

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sandset/Jacobsen

Definisjon 

Hb-konsentrasjon mer enn 2 standardavvik under gjennomsnittet for vedkommendes kjønn og aldersgruppe (forutsatt normalt blodvolum). Kjennskap til tidligere Hb-konsentrasjoner er verdifullt fordi hvert enkelt individ varierer innenfor snevrere grenser enn hele populasjonen.

Klassifikasjon 

Blodtap

Husk at småblødninger over tid kan gi jernmangel-anemi.

 

Redusert produksjon av erytrocytter

  • Mangeltilstand (jern, vitamin B12, folat)
  • Benmargssvikt (immunologisk sykdom, kjemikalier, medikamenter)
  • Fortrengning av benmargen (metastaser, leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Hemoglobinopatier

 

Økt destruksjon av erytrocytter

Medfødt sfærocytose, enzymdefekter, autoimmun hemolytisk anemi, medikamentelt betinget hemolyse, mekanisk hemolyse (kunstig hjerteklaff, "marsjhemoglobinuri"). Vær oppmerksom på mulighet for sigdcelleanemi hos afrikanere og glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel hos innvandrere fra Midt-Østen.

 

Sekundært til annen sykdom

Kronisk infeksjon, malign sykdom, inflammasjon, hypotyreose, nyresvikt.

Prøvetaking 

Primært: Hb, hvite, Trc, MCV, MCH, CRP. Blodtyping/screening ved transfusjonsbehov.

 

Ved mikrocytose bekreftes mistanken om jernmangelanemi ved å rekvirere ferritin (lavt), eller kombinasjonen S-Fe (lavt) og TIBC (transferrin) (høyt). Hvis det er tvil om pasienten har jernmangelanemi eller anemi sekundært til annen sykdom, kan bestemmelse av løselig transferrin-reseptor i serum være til hjelp (forhøyet ved jernmangel). Hos innvandrere er thalassemi differensialdiagnose ved mikrocytose og hypokromasi.

 

Ved makrocytose rekvireres vitamin B12, S- og B-folsyre og blodutstryk. Moderat makrocytose (MCV 100-110) kan også sees ved alkoholisme, leversykdom, hypotyreose, retikulocytose av enhver årsak og myelodysplastisk syndrom.

 

Ved normocytær anemi rekvireres hemolyse-prøver (haptoglobin, retikulocytter, LD, bilirubin, evt. DAT (direkte antiglobulin-test). S-Fe, TIBC, ferritin, vitamin B12 og folat bør også rekvireres da pasienten kan ha samtidig jern- og B12-mangel. Ved uklar årsak rekvireres blodutstryk og evt. benmargsprøve.

Behandling 

Avhenger av årsaken til anemien. Husk at blodtransfusjon kan forstyrre primærdiagnostikken - ta prøver først! Avgjørende for transfusjonsindikasjonen er ikke Hb-konsentrasjonen, men allmenntilstanden (langsomt Hb-fall tåles overraskende godt).