Andre kirurgiske løsninger

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Ragnvald Ljones Brekke

Vakuumbandasjer 

Generelt:

Bruk av vakuumbandasjer fungerer godt hos brannskadepasienter. Behandlingen har flere ulike betegnelser. 

  • NPWT = Negative pressure wound therapy
  • VAC = vacuum assisted closure

 

Det finnes tre hovedindikasjoner for bruk:

  • Som midlertidig dekking
  • Som fikserende bandasje over delhudstransplantater.
  • For å stimulere granulasjonsvev ved mindre blottlagte strukturer som ellers ikke vil kunne dekkes med delhud (sener, bein).

 

Standard innstilling er i alle tilfeller et kontinuerlig negativt trykk på 75 mmHg.

 

Midlertidig dekking:

Vakuumbandasje egner seg godt som dekke over reviderte og rene sårflater. Den kan benyttes i perioden fram til man har donorhud tilgjengelig. Bandasjen bør byttes minimum en gang per uke. Ved store sårflater bør man legge et lag med Acticoat flex 7 innerst mot sårbunnen før man appliserer vakuumbandasjen. Dette for å ha god infeksjonskontroll dersom bandasjen svikter.

 

Midlertidig dekking av delhudstransplantat:

Vakuumbandasje fungerer godt som fiksering over delhudstransplantat og kan bedre graft-take. Vi benytter følgende bandasje: 

  • Tegaderm contact (for å unngå at bandasjen henger fast i transplantatet) alternativt ytterlaget fra Exu-dry.
  • Acticoat flex 7 (for infeksjonskontroll dersom vakuumbandasjen svikter)
  • Svart svamp
  • Lufttett selvklebende film

 

Stimulering av granulasjonsvev over blottlagte strukturer

Denne metoden benyttes i liten grad ved vår avdeling. Vi vil i de fleste tilfeller velge å benytte ulike plastikkirurgiske / mikrokirurgiske teknikker. 

 

Ved mindre defekter med blottlagte sener (ofte underarm eller Achillessene) kan en noen ganger komme til målet ved først å bruke vakuumbandasje, og derved etterhvert få dannelse av granulasjonsvev over defekten. Granulasjonsvevet kan så etter flere uker eventuelt tjene som underlag for et delhudstransplantat.

 

Ved blottlagt benvev (ofte på legg eller over kraniet) har det vært forsøkt å bore multiple hull inn i beinmarg og deretter har man benyttet langvarig vakuumbehandling for å stimulere til granulasjonsvevdannelse som kan tjene som et underlag for dekke med delhudstransplantat. Metoden er tidkrevende og med et usikkert resultat.

Dekning med ulike plastikker, mikrokirurgi 

Dekking av blottlagte viktige strukturer som sener, bein og nerver er en betydelig plastikkirurgisk utfordring.

 

Lokale lapper:

Lokale lapper kan være en anvendelig og trygg metode ved enkelte mer begrensete defekter.

 

En lokal lapp lages ved at hud og subcutant vev løsnes fra underliggende vev og svinges inn over en lokal defekt, men slik at vevet i lappen beholder sin opprinnelige blodforsyning. Defekten der lappen ble hentet fra kan gjerne delvis lukkes direkte og delvis dekkes med et delhudstransplantat direkte på underliggende fettvev.

 

Frie lapper:

I de senere år har det vært en økende tendens til å bruke frie lapper for å dekke huddefekter over blottlagte senere og blottlagt ben. Dette er langvarige og teknisk utfordrende inngrep som gjerne utføres ganske langt ut i forløpet når områdene i kanten der lappes skal syes inn er rimelig tilhelet

 

Pasienten bør sirkulatorisk være stabil, ettersom sirkulasjonen i en fri lapp er avhengig av et tilstrekkelig drivtrykk i den arterie som forsyner lappen.

Amputasjoner 

Ved mer omfattende høyvoltskader med omfattende muskelskade kan det være nødvendig med tidlig amputasjon på en ekstremitet dersom ekstremiteten åpenbart ikke er sirkulert. Det er nødvendig med et svært nært samarbeid og diskusjon med ortoped.

 

Ved svært dype flammeskader på hender kan det etterhvert vise seg nekrose av distale deler av fingre. I slike tilfelle vil en, så fremt nekrotisk vev ikke blir infisert, være noe mer avventende med å gjennomføre amputasjon(ene), slik at mest mulig viabelt vev og lengde kan bevares.