Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.9Forfatter: Ingvild Klundby, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Se Hepatitt B (HBV).

Indikasjon for undersøkelsen må fremkomme på rekvisisjonen.

Analysen skal ikke benyttes til primærdiagnostikk av hepatitt B infeksjon.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 650 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HBV DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

  • HBV DNA (IU/mL)
  • HBV DNA < 10 IU/mL
  • 0 IU/mL. HBV DNA ikke påvist

 

Måleområde for analysen: 10 - 1 000 000 000 IU/mL.

 

Svartid 

2-7 virkedager.

Måleusikkerhet 

Måleusikkerhet: Variasjonskoeffisient 11 %.

 

Måleusikkerheten er oppdatert 28.08.2023

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

I prøver med lav virusmengde vil man kunne få svar der HBV DNA er detekterbart, men der verdien ligger under testens måleområde. Dette vil angis som HBV DNA < 10 IU/mL. Disse resultatene kan i praksis tolkes som "ikke påvist" i overvåkning av behandling.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.