Hepatocellulært karsinom

15.11.2016Versjon 1.0

Generelt 

Pasienter med levercirrhose har 1-2 % risiko pr år for utvikling av hepatocellulært karsinom (HCC), noe avhengig av etiologi. Systematisk screening med ultralyd og Alfaføtoprotein, AFP hver 6. mnd. skal vurderes, spesielt hos pasienter som kan bli aktuelle for levertransplantasjon.