Analyser

Epstein-Barr virus (EBV) EBNA IgG

29.05.2024Versjon 1.9

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose der heterofile antistoffer ikke påvises.
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon.
  • Immunstatusundersøkelse hos donor og mottager før transplantasjon.
  • Immunstatusundersøkelser hos andre pasienter som skal utsettes for immunsuppresjon.

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

En av følgende

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ/Positiv

Svartid 

1 dag

Merknader 

  • Resultatet må sees i sammenheng med EBV VCA IgM og IgG resultater der dette er utført.