Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Parotittvirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om endemisk parotitt (kusma)
  • Ved mistanke om aktuell sykdom bør også Parotittvirus (kusmavirus) RNA (Penselprøve fra munnslimhinne) rekvireres

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.