Analyser

Humant metapneumovirus RNA

16.09.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller HalsprøveUTM -rør med pensel

Materiale fra nedre luftveier i Sterilt prøveglass uten tilsetning (Universalcontainer).

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn

Molde: Alle prøvematerialer/rekvirenter. Som del av Luftveisvirus PCR-panel

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Tolkning 

Humant metapneumovirus er nært i slekt med Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA og gir et likt symptombilde. Det er stort spenn i alvorlighetsgrad av infeksjon.