Analyser

Humant metapneumovirus RNA

22.02.2024Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet under 2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i UTM -rør med pensel

Materiale fra nedre luftveier i Sterilt prøveglass uten tilsetning (Universalcontainer).

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Ålesund: Innlagte pasienter ved Ålesund og Volda Sykehus.

Molde: Alle prøvematerialer/rekvirenter ennde til Ålesund. Som del av Luftveisvirus PCR-panel

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Tolkning 

Humant metapneumovirus er nært i slekt med Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA og gir et likt symptombilde. Det er stort spenn i alvorlighetsgrad av infeksjon.