Fremmedmaterialer (ekskl katetre)

10.04.2024Versjon 1.2

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

  • Noen laboratorier ønsker prøven tilsendt i steril beholder uten tilsetning, mens andre laboratorier bruker transportmedier. Se laboratoriets egen brukerhåndbok.
  • Hvis prøven sendes i steril beholder og er liten anbefales det å legge den i sterilt saltvann for å forhindre uttørking.
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.