Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Hanne Brekke, Tone TønjumGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier.
Analysen utføres direkte i prøvemateriale både respiratoriske og ikke-respiratoriske prøver.

Indikasjon for undersøkelsen:

 • Mistanke om multiresistent tuberkulose (MDR-TB)
 • Prøver fra pasienter som kommer fra områder med høy forekomst av MDR-TB
 • Behandlingssvikt
 • Prøver som krever rask avklaring
 • Prøver som kommer utenfor ordinær åpningstid/helg
 • PCR positive prøver (en positiv prøve per pasent) for å påvise eventuelle rpoB-mutasjoner og genotypisk rifampicinresistens

Prøvemateriale 

 • Respiratoriske og ikke respiratoriske prøver unntatt urin pga. lav sensitivitet.
 • For optimal undersøkelse er det ønskelig med tilstrekkelig med materiale til direkte mikroskopi og dyrkning, ca.3-5 ml

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på genpåvisning ved polymerasekjdereaksjon (GeneXpert MTB/Rif).

Metoden påviser MTB-komplekset og genetisk rifampicinresistens (rpoB mutasjoner) direkte i prøvemateriale.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist/Mislykket undersøkelse.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

 • Undersøkelsen påviser MTB- komplekset og genotypisk rifampicinresistens direkte i prøvemateriale.
 • Påvisning av rifampicinresistens tyder på at at multiresistens TB kan forelige.
 • Ved vekst av MTB-komplekset fenotypisk resistensbestemmelse blir utført.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189 (Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål).

Analysen er ikke akkreditert (Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet).