Hyperkalsemi

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Avdeling for kreftbehandling


Definisjon 

Hyperkalsemi sees ved en rekke forskjellige grunnlidelser, oftest ved primær hyperparatyroidisme og ved malign sykdom. I tillegg sees tilstanden ved sarkoidose, tyreotoksikose, Mb. Addison, medikamentelt (tiazider) m.m. Det følgende er primært beregnet for tumorassosiert hyperkalsemi.

 

Hyperkalsemi er en potensielt livstruende tilstand som medfører diffuse og tildels betydelige symptomer. Ofte vil tilstanden være et prognostisk dårlig tegn, men kan også utløses av interkurrent sykdom (infeksjon). Vellykket behandling av hyperkalsemi er god palliasjon, og ofte en forutsetning for adekvat evaluering av pasientens cancersykdom.

Diagnostikk 

Klinikk

 • Polyuri, tørste, kløe, obstipasjon, kvalme og brekninger → dehydrering og medtatthet. Cerebral påvirkning, forvirring inntil koma.
 • S-kalsium, ionisert kalsium, albumin1
 • Na, K, kreatinin
 • Hb, trombocytter, Hvite, CRP

 

Differensialdiagnostikk

Obs. cerebrale metastaser. Ved mistanke startes liberalt med Decadron 4 mg x 4/Medrol 16 mg x 4, MR (fortrinnsvis) eller CT caput bestilles til neste dag. For øvrig evt. videre kartlegging av tumorprogresjon.

 

1Korrigert S-Ca = S-Ca + [(42-S-albumin) x 0,025]. Regnes ut av klinisk-kjemisk avdeling (S-Ca alb.korr.)

Behandling 

Godt hydrerte pasienter med moderat hyperkalsemi, lite symptomer og normal nyrefunksjon kan gis bisfosfonat direkte, og for øvrig oppfordres til rikelig væskeinntak ( >2000 ml/24 timer). Ved mer uttalte symptomer, dehydrering eller redusert nyrefunksjon bør følgende skjema følges:

 • Rehydrering (1-2 l isoton NaCl uten tilsetning over 4-8 timer). OBS hjertesvikt.
 • Forsert kalsiurese (2-3 l NaCl/døgn med furosemid 40-80 mg/l + evt. elektrolytter (kalium!).
 • Bisfosfonat (Zometa. Bondronat eller Aredia) er hovedbehandlingen.
 • Zoledronsyre (Zometa) 4 mg i 100 ml NaCl
  0,9 % over 15 minutter, Bondronat 2-4 mg i.v. (avhengig av alvorlighetsgrad) i 500 ml NaCl over 2 timer eller Pamidronat (Aredia) 90 mg i 500 ml NaCl 0,9 % som engangsinfusjon over 2 timer.
 • Dette kan evt. gjentas hver 3.-4. uke som vedlikeholdsbehandling.
 • Væskeinntak sikres, > 2 l/døgn inntil normokalsemi
 • Evt. kalsitonin (Miacalcic) 5-10 IE/kg (500 IE/500 ml 0,9 % NaCl over 6 timer). Har en sikker, men kortvarig effekt, og bør derfor kun brukes som et supplement til øvrig behandling ved uttalte eller livstruende symptomer.

 

Man bør dessuten søke evt. utløsende faktor, som ofte kan være en infeksjon. Det kan også være uttrykk for progresjon av grunnsykdommen, og man må da vurdere skifte av evt. generell terapi (kfr. onkolog).